Sık Sorulan Sorular

Cinsel sorunlar neden bu kadar yaygın?

Cinsellik tıpkı uyku gibi hassas bir sistemdir ve pek çok psikolojik / bedensel etken bu sistemi olumsuz etkileyebildiğinden cinsel sorunlar sık görülür. Cinsellikle ilgili yanlış bilgiler, cinsel mitlerle bağlantılı hatalı beklentiler, mükemmeliyetçi kişilik yapısının varlığı gibi nedenlerle oluşan korku, endişe ve başarısızlık kaygısı gibi etkenler sorunun kalıcı hale gelmesi ve kronikleşmesine katkıda bulunur.

Her toplumda bu kadar sık mı?

Evet, yapılan çalışmalar her toplumda ve tüm sosyokültürel kesimlerde cinsel işlev bozukluklarının benzer oranlarda görüldüğünü göstermektedir.

Cinsel işlev bozukluklarının nedenleri nelerdir?

Bedensel veya psikolojik pek çok etken tek başlarına ya da birlikte cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir. Yapılan araştırmalar cinsel işlev bozukluklarının çoğunlukla psikolojik kökenli olduğunu göstermektedir.

Cinsel işlev bozukluklarına yol açabilen psikolojik etkenler nelerdir?

Cinselliğin merkezi beyindir. İstek, uyarılma ve orgazm evreleri normalde otomatik bir seyir izlerken, korku, endişe, utanma, başarısızlık kaygısı gibi olumsuz psikolojik etkenler bu süreci bozar ve cinsel işlev bozukluklarının gelişimine yol açabilir. Cinsellikle ilgili olumsuz deneyimleri, cinsel travmalar, eş kaybı vb. nedenler de cinsel sorunlara yol açabilir. Cinsel sorunla karşılaşılması durumunda ortaya çıkabilen tekrarlama kaygısı ve başarısızlık endişeleri kısır bir döngü yaratarak cinsel sorunun devam etmesine ve kronikleşmesine neden olabilir.

Tedavide ilaç kullanılır mı?

Hayır. Psikolojik kökenli cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde ilaç kullanımı son derece seyrektir. Tedavinin ana yöntemi cinsel terapilerin uygulanmasıdır.

Cinsel terapi ne demektir, nasıl yapılır?

Cinsel terapiler bilişsel davranışçı terapi ve dinamik terapi tekniklerinin cinsel sorunların çözümü amacıyla kullanılmasıdır. Cinsel terapiler bireysel terapi, çift terapisi ve grup terapileri şeklinde yürütülür. Ayrıntılarını ana sayfada görebileceğiniz bilişsel davranışçı terapide cinsel işlev bozuklukları öğrenilmiş uyumsuz davranışlar olarak ele alınır; eğilim sağlayan, sorunu tetikleyen ve sürdüren etkenlerin belirlenip düzeltilmesi amaçlanır.

Cinsel terapilerin yan etkisi var mıdır?

Hayır. Herhangi bir bedensel ya da ruhsal yan etki sözkonusu değildir.

Sorun ileride tekrarlar mı?

Cinsel terapilerde cinsel bilgilenme, sorunlarla başa çıkma becerisinin kazanılması, etkin iletişim ve olumlu cinsel davranış kalıplarının yerleşmesi sağlandığından düzelme kalıcı olur ve sorunun tekrarlaması beklenmez.

Görüşmelere tek başına mı geleceğim?

Cinsel sorunlar çiftin ortak sorunudur. Belirli dönemlerde bireysel görüşmeler olsa da genel olarak çiftin terapiye birlikte gelmeleri istenir.

Görüşmelerin süresi ne kadardır?

Her bir görüşmenin süresi 45-50 dakika kadardır.

Cinsel işlev bozukluklarının tedavisi için gereken süre ne kadardır?

Haftada ya da iki haftada bir görüşme ile genellikle 6-8 haftalık süreçte tedavi tamamlanır. Ancak bazı durumlarda 1-3 görüşmede tamamlanan cinsel rehberlik ile sorun çözümlenebilir.